header-img

Proces technologiczny

Oczyszczalnię ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi stanowi zespół stacjonarnych urządzeń technicznych oraz obiektów budowlanych powiązanych ze sobą technologicznie:

 • OB 1 Budynek administracyjno – warsztatowy
 • OB 2 Budynek krat
 • Stacja zlewna ścieków dowożonych
 • OB 3 Hala mechanicznego podczyszczania ścieków
 • OW 1 / OW 2 Osadniki wstępne
  • - KP 1 / KP 2 Koryta pomiarowe
  • - PS 1 Przepompownia flotatu z osadników wstępnych
  • - PS 2 Pompownia osadu wstępnego
  • - PS 3 Pompownia wody technologicznej
  • - PS 4 Pompownia flotatu z osadników wtórnych
 • OB 5 Pompownia wielofunkcyjna
  • OB 5A Stacja zagęszczania osadu nadmiernego
 • Stacja pomiarowa
 • OB 9A / OB 9B / OB 9C Bioreaktory
  • Komora predenitryfikacji
  • Komora denitryfikacji
  • Komora nitryfikacji
 • OB 9E Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
 • OB 10A / OB 10 B Osadniki wtórne radialne
 • OB 10E Studnia zbiorcza osadów
 • OB 11 / OB 11A Stacja turbodmuchaw
 • OB 12A / OB 12B / OB 12C Grawitacyjne zagęszczacze osadu
 • OB 12D Pompownia osadu zagęszczonego
 • OB 14 Przepompownia wód technologicznych
 • OB 15 Zbiornik osadu zagęszczonego
 • OB 16 Stacja mechanicznego odwadniania osadu
 • KR1 / KR2 / KR3 Komory rozdziału
 • ZB-A / ZB-B Zbiorniki retencyjne
 • OB 24 Składowisko osadu
 • OB 24B Składowisko piasku

Do pobrania