header-img

Historia

Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork zostało utworzone na mocy uchwały nr 2 XXVI Walnego Zgromadzenia Członków Spółki Wodno - Ściekowej "Nogat" w Czerwonych Stogach z dniem 19.09.2002 r. poprzez wniesienie aportu w postaci Przedsiębiorstwa SWŚ "Nogat" w myśl art. 55' Kodeksu cywilnego.

Działalność gospodarczą, odprowadzania i oczyszczania ścieków, Przedsiębiorstwo rozpoczęło w dniu 16.07.2003r.