header-img

Ilość ścieków

 

Miesięczne ilości ścieków zafakturowanych w latach 2019 – 2021