Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Zamówienia do 30 tyś. €

08.03.2017 - Zapytanie ofertowe

Opracowania aktualizacji, korekt i wymaganych zmian projektu wykonawczego dla zadania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gmina Malbork. ...

02.12.2015 - Zapytanie ofertowe

Wykonanie 2 szt. tablic pamiątkowych zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami i zasadami określonymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasadami stosowania znaku, budowania ciągu znaków ora...

31.03.2015 - Zapytanie ofertowe 1/DS/2015

Dostawa oleju napędowego grzewczego na potrzeby oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowo Wieś Gm. Malbork. ...

12.09.2014 - Zaproszenie do składania ofert 7/DS/2014/POIŚ

Wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami i zasadami określonymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasadami stosowania znaku , budowania ciągu znaków oraz pr...

20.01.2014 - Zapytanie ofertowe 1/DS/2014

Usługi w zakresie BHP w Przedsiębiorstwie Nogat Sp. z o.o. Kałdowo Wieś 82-200 Malbork ...

23.12.2013 - Zapytanie ofertowe 13/A/DS/2013

Wykonanie usługi w zakresie zwalczania gryzoni oraz likwidacji gniazd szerszeni i osna obiektach oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Nogat Sp. z o.o. Kałdowo Wieś 82-200 Malbork ...

19.12.2013 - Zapytanie ofertowe 13/DS/2013

Wykonanie usługi w zakresie zwalczania gryzoni oraz likwidacji gniazd szerszeni i osna obiektach oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Nogat Sp. z o.o. Kałdowo Wieś 82-200 Malbork ...

16.12.2013 - Zapytanie ofertowe 12/DS/2013

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń biurowo-warsztatowych ...

16.12.2013 - Zapytanie ofertowe POIŚ/11/A/DS/2013

Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych ...

25.11.2013 - Zapytanie ofertowe POIŚ/11/DS/2013

Wykonanie materiałów informacyjno - promocyjnych ...

10.10.2013 - Zapytanie ofertowe 10/DS/2013

Dostawa stacjonarnego aparatu do poboru próbek ...

23.09.2013 - Zapytanie ofertowe 9/DS/2013

Wykonanie wymiany wykładziny w transporterze ślimakowym osadu PST typ U-320 Zmiana terminu składania ofert - dokument w załączniku. ...

25.06.2013 - Zapytanie ofertowe 8/DS/2013

Wykonanie remontu obudowy i zespołu wirującego NOXON DC20 ...

25.06.2013 - Anulowanie postępowania 7/DS/2013

Anulowanie postępowania ...

20.06.2013 - Zapytanie ofertowe 7/DS/2013

Wykonanie remontu obudowy i zespołu wirującego NOXON DC20 ...

20.06.2013 - Zapytanie ofertowe POIŚ/6/DS/2013

Zakup, dostawa, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego ...

14.05.2013 - Zapytanie ofertowe 5/DS/2013

Usługa w zakresie czyszczenia zbiornika magazynowego (silos) ...

24.04.2013 - Zapytanie ofertowe 4/DS/2013

Roczny przegląd budowlany i pomiary ...

25.03.2013 - Zapytanie ofertowe 3/DS/2013

Usługa w zakresie urządzania i utrzymania zieleńców ...

13.02.2013 - Zapytanie ofertowe POIŚ/2/DS/2013

Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami i zasadami określonymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasadami stosowania znaku , budowania ciągu znaków ...

12.02.2013 - Anulowanie postępowania POIŚ/1/DS/2013

Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami i zasadami określonymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasadami stosowania znaku , budowania ciągu znaków ...

11.02.2013 - Zapytanie ofertowe

Wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych zgodnie z przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami i zasadami określonymi w Zasadach promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz Zasadami stosowania znaku , budowania ciągu znaków ...

04.01.2013 - Zapytanie cenowe

Świadczenie usług w zakresie BHP ...

04.01.2013 - Zapytanie cenowe

Sprzedaż i dostawa oleju oraz środków smarnych ...

18.12.2012 - Zapytanie cenowe

Odzież i obuwie ochronne. dokumentacja ...

18.12.2012 - Zapytanie cenowe

Posiłki profilaktyczne (gotowe) w ilości 1650 sztuk ...

13.12.2012 - Zapytanie cenowe

Usługa sprzątania biur ...

13.12.2012 - Zapytanie cenowe

Usługa odszczurzania zadanie1 zadanie2 ...

13.12.2012 - Zapytanie cenowe

Usługi w zakresie napraw i konserwacji armatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej na rok 2013 siwz20170915 projekt20170915 ...

13.12.2012 - Zapytanie cenowe

Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne - na rok 2013 siwz projekt siwz2 siwz3 projekt3 ...

Aktualności

10.05.2019

Nowy przetarg

Postępowanie DS/2/2019 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zapraszamy na stronę BIP ...
01.03.2019

Przetarg

Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
27.11.2018

Przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp...
Archiwum aktualnosci