Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Taryfa

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork informuje, że zgodnie z decyzją znak: GD.RET.070/47/D/2018.KC z dnia 21.05.2018r. zamieszczoną na stronie BIP  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 29.05.2018r. zatwierdzono taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw na okres 3 lat tj. od dnia 06.06.2018r. do dnia 05.06.2021r. .

 

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Miasta Malbork, Gminy Malbork, Miasta i Gminy Nowy Staw

 

TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA „ Nogat” Sp. z o.o. w KAŁDOWIE WSI

DLA USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

 

Lp.

Okres obowiązywania

Grupa taryfowa

Cena netto

Cena brutto
(z podatkiem VAT 8%)

1.

06.06.2018 -05.06.2019

Wszyscy odbiorcy

3,99 zł/m3

4,31  zł/m3

2.

06.06.2019 – 05.06.2020

Wszyscy odbiorcy

4,07 zł/m3

4,40 zł/m3

3.

06.06.2020 – 05.06.2021

Wszyscy odbiorcy

4,24 zł/m3

4,58 zł/m3

 

 

 

A.    Stawki opłat za przekroczenie ładunku wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń.

 

Okres obowiązywania

Wskaźniki zanieczyszczeń

Cena netto

 zł/kg

Cena brutto

zł/kg

06.06.2018 -05.06.2019

BZT5

6,24

6,74

ChZT

3,07

3,32

Zawiesina ogólna

9,51

10,27

Azot ogólny

42,02

45,38

Azot amonowy

70,04

75,64

Azot azotanowy

99,80

107,78

Fosfor ogólny

391,38

422,69

06.06.2019 – 05.06.2020

BZT5

6,36

6,87

ChZT

3,13

3,38

Zawiesina ogólna

9,69

10,47

Azot ogólny

42,84

46,27

Azot amonowy

71,40

77,11

Azot azotanowy

101,75

109,89

Fosfor ogólny

399,02

430,94

06.06.2020 – 05.06.2021

BZT5

6,63

7,16

ChZT

3,26

3,52

Zawiesina ogólna

10,10

10,91

Azot ogólny

44,63

48,20

Azot amonowy

74,39

80,34

Azot azotanowy

106,00

114,48

Fosfor ogólny

415,69

448,95

 

 

Do cen i stawek określonych w Taryfie dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

 

Aktualności

10.05.2019

Nowy przetarg

Postępowanie DS/2/2019 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zapraszamy na stronę BIP ...
01.03.2019

Przetarg

Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
27.11.2018

Przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp...
Archiwum aktualnosci