Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Taryfa

 
Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ) ogłasza taryfę dla usług oczyszczania ścieków, świadczonych przez spółkę, która została zatwierdzona uchwałą:
   - Rady Miasta Malborka nr XXVII/275/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
   - Rady Gminy Malbork nr XIX/167/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
   - Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 239/XXX/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
 
 1. Wysokość opłaty za 1 m3 ścieków
 
 
Cena netto
Cena brutto
Oczyszczanie ścieków (wszyscy odbiorcy)
3, 99 zł/m3
4,31 zł/m3
                             
Do cen i stawek określonych w Taryfie dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
 
 
 1. Stawki opłat za przekroczenie ładunku wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń
 
 
Wskaźniki zanieczyszczeń
 
Wysokość opłat
 
ChZT
 
15,81 zł/kg
 
BZT5
 
26,31 zł/kg
 
Zawiesina ogólna
 
4,87 zł/kg
 
Azot ogólny
 
26,31 zł/kg
 
Azot amonowy
 
26,31 zł/kg
 
Azot azotanowy
 
26,31 zł/kg
 
Fosfor ogólny
 
26,31 zł/kg
 
OWO
 
15,81 zł/kg
 
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym
 
460,65 zł/kg
 
Do cen i stawek określonych w Taryfie dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.
 
Powyżej przedstawione taryfy obowiązują przez okres jednego roku tj.: od 01.02.2017r. do 31.01.2018r. na terenie Miasta Malbork, Gminy Malbork, Miasta i Gminy Nowy Staw.
 
Do pobrania

  Aktualności

  30.11.2017

  Nowy przetarg

  Modernizacja instalacji  wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork Zapraszamy na stronę BIP...
  13.11.2017

  Nowy przetarg

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...
  20.10.2017

  Informacja o nowym przetargu

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...
  Archiwum aktualnosci