Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Taryfa

 

OGŁOSZENIE

 

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 6 ust. 4 ustawy z dn. 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2180) informuje, że od dnia 01.02.2018 r. do dnia zatwierdzenia nowej taryfy dla usług oczyszczania ścieków, świadczonych przez spółkę, stosuje się taryfę ostatnio obowiązującą, która została zatwierdzona uchwałami:

- Rady Miasta Malborka nr XXVII/275/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

- Rady Gminy Malbork nr XIX/167/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.

- Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 239/XXX/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

 

TARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA „ Nogat” Sp. z o.o. w KAŁDOWIE WSI

DLA USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

 

Lp.

Rodzaj usługi

Grupa taryfowa

Cena netto

Cena brutto
(z podatkiem VAT 8%)

1.

Oczyszczanie ścieków

Wszyscy odbiorcy

3,99 zł/m3

4,31 zł/m3

 

 1. Stawki opłat za przekroczenie ładunku wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń.

 

 

 

Wskaźniki zanieczyszczeń

 

Wysokość opłat

 

ChZT

 

15,81 zł/kg

 

BZT5

 

26,31 zł/kg

 

Zawiesina ogólna

 

4,87 zł/kg

 

Azot ogólny

 

26,31 zł/kg

 

Azot amonowy

 

26,31 zł/kg

 

Azot azotanowy

 

26,31 zł/kg

 

Fosfor ogólny

 

26,31 zł/kg

 

OWO

 

15,81 zł/kg

 

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

 

460,65 zł/kg

 

Do cen i stawek określonych w Taryfie dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

Taryfa obowiązuje od dnia 01.02.2018r. do dnia zatwierdzenia nowej taryfy dla usług oczyszczania ścieków.


 
 
Do pobrania

  Aktualności

  21.02.2018

  Nowy przetarg

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi ...
  25.01.2018

  Nowy przetarg

  Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem. Zapraszamy na stronę BIP ...
  30.11.2017

  Nowy przetarg

  Modernizacja instalacji  wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork Zapraszamy na stronę BIP...
  Archiwum aktualnosci