Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Nieczystości ciekłe

Odbiór nieczystości ciekłych dostarczanych wozami asenizacyjnymi od dostawcy do stacji zlewnej Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi odbywa się na podstawie umów na odbiór nieczystości ciekłych. Stacja zlewna, zlokalizowana na terenie Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 – 16.00.
Umowa na odbiór nieczystości ciekłych określa prawa i obowiązki stron w tym:

  • wartości wskaźników zanieczyszczeń,
  • wykaz ścieków objętych zakazem,
  • zasady poboru próbek ścieków,
  • opłaty dodatkowe za przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń,
  • warunki rozwiązania umowy.
Cennik za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej (pdf)
 
Cennik za odbiór nieczystości ciekłych dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej obowiązujący od 01.08.2021r. (pdf)

Regulamin korzystania ze stacji zlewnej