Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Komunalny osad ściekowy

W roku 2017 wytworzono 5 169,80 Mg (m3) osadu ściekowego, co stanowi  1 085,66 Mg smo (suchej masy osadu)
 
Lp. Parametry jakościowe Jednostka Wartości dopuszczalne Analiza laboratoryjna osadu ściekowego
2016 rok 2017 rok
1 Odczyn pH - 6,06 6,04
2 Sucha masa % - 21,32 21,44
3 Substansje organiczne % s.m. - 79,71 78,91
4 Azot ogólny % s.m. - 5,19 5,10
5 Azot amonowy % s.m. - 0,20 0,18
6 Fosfor ogólny % s.m. - 1,27 1,46
7 Wapń % s.m. - 2,35 2,42
8 Magnez % s.m. - 0,56 0,38
9 Ołów Pb mg/kg s.m. < 750 20,89 22,07
10 Kadm Cd mg/kg s.m. < 20 0,95 0,71
11 Chrom Cr mg/kg s.m. < 500 19,93 31,50
12 Miedź Cu mg/kg s.m. 1000 352,67 312,17
13 Nikiel Ni mg/kg s.m. 300 13,94 17,34
14 Rtęć Hg mg/kg s.m. 16 0,49 0,35
15 Cynk Zn mg/kg s.m. 2500 773,03 699,25
 
Do pobrania

  Aktualności

  21.02.2018

  Nowy przetarg

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi ...
  25.01.2018

  Nowy przetarg

  Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem. Zapraszamy na stronę BIP ...
  30.11.2017

  Nowy przetarg

  Modernizacja instalacji  wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork Zapraszamy na stronę BIP...
  Archiwum aktualnosci