Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Komunalny osad ściekowy

W roku 2016 wytworzono 5 287,18 Mg (m3) osadu ściekowego, co stanowi  1 110,31 Mg smo (suchej masy osadu)
 
Lp. Parametry jakościowe Jednostka Wartości dopuszczalne Analiza laboratoryjna osadu ściekowego
2015 rok 2016 rok
1 Odczyn pH - 6,06 6,06
2 Sucha masa % - 21,32 20,57
3 Substansje organiczne % s.m. - 79,71 79,38
4 Azot ogólny % s.m. - 5,19 5,24
5 Azot amonowy % s.m. - 0,20 0,20
6 Fosfor ogólny % s.m. - 1,27 1,59
7 Wapń % s.m. - 2,35 2,44
8 Magnez % s.m. - 0,56 0,41
9 Ołów Pb mg/kg s.m. < 750 20,89 22,28
10 Kadm Cd mg/kg s.m. < 20 0,95 1,00
11 Chrom Cr mg/kg s.m. < 500 19,93 17,83
12 Miedź Cu mg/kg s.m. 1000 352,67 363,93
13 Nikiel Ni mg/kg s.m. 300 13,94 13,31
14 Rtęć Hg mg/kg s.m. 16 0,49 0,43
15 Cynk Zn mg/kg s.m. 2500 773,03 774,63
 
 
Do pobrania

  Aktualności

  25.07.2017

  Nowy przetarg

  Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "PARKOWA" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja Zapraszamy na BIP ...
  26.01.2017

  Ogłoszenia o taryfie za okres 01.02.2017 - 31.01.2018

  Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zao...
  25.10.2016

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert...
  Archiwum aktualnosci