Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Komunalny osad ściekowy

W roku 2018 wytworzono 5 237,50 Mg (m3) osadu ściekowego, co stanowi  1 152,25 Mg smo (suchej masy osadu)
 

Lp.

Parametry jakościowe

Jednostka

Wartości dopuszczalne

Analiza laboratoryjna osadu ściekowego

2017 rok

2018 rok

1

Odczyn

pH

-

6,04

5,93

2

Sucha masa

%

-

21,44

21,81

3

Substansje organiczne

% s.m.

-

78,91

81,05

4

Azot ogólny

% s.m.

-

5,10

5,03

5

Azot amonowy

% s.m.

-

0,18

0,17

6

Fosfor ogólny

% s.m.

-

1,46

1,42

7

Wapń

% s.m.

-

2,42

2,27

8

Magnez

% s.m.

-

0,38

0,36

9

Ołów Pb

mg/kg s.m.

< 750

22,07

19,21

10

Kadm Cd

mg/kg s.m.

< 20

0,71

0,70

11

Chrom Cr

mg/kg s.m.

< 500

31,50

20,93

12

Miedź Cu

mg/kg s.m.

1000

312,17

273,53

13

Nikiel Ni

mg/kg s.m.

300

17,34

13,32

14

Rtęć Hg

mg/kg s.m.

16

0,35

0,47

15

Cynk Zn

mg/kg s.m.

2500

699,25

682,36

 
Do pobrania

  Aktualności

  01.03.2019

  Nowy przetarg

  Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
  27.11.2018

  Przetarg

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
  19.09.2018

  Przetarg

  Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
  Archiwum aktualnosci