Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w roku 2017

Lp. Paramety Wartość dopuszczalna z pozwolenia wodno-prawnego Ścieki oczyszczone
mg/dm3
1 BZT5 15,00 7,37
2 ChZT 125,00 53,74
3 Zawiesina og. 35,00 10,78
4 Azot og. 15,00 10,04
5 Fosfor og. 2,00 0,94

Efektywność oczyszczania ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w 2017r

Lp. Paramety Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Redukcja %
mg/dm3 mg/dm3
1 BZT5 612,00 7,37 98,80
2 ChZT 1264,80 53,74 95,75
3 Zawiesina og. 431,60 10,78 97,50
4 Azot og. 94,50 10,04 89,40
5 Fosfor og. 10,10 0,94 90,69
 
Do pobrania

  Aktualności

  21.02.2018

  Nowy przetarg

  PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi ...
  25.01.2018

  Nowy przetarg

  Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem. Zapraszamy na stronę BIP ...
  30.11.2017

  Nowy przetarg

  Modernizacja instalacji  wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork Zapraszamy na stronę BIP...
  Archiwum aktualnosci