Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w roku 2016
 
Lp. Paramety Wartość dopuszczalna   z pozwolenia wodno-prawnego Ścieki oczyszczone
mg/dm3
1 BZT5 15,00 7,70
2 ChZT 125,00 55,03
3 Zawiesina og. 35,00 16,25
4 Azot og. 15,00 11,53
5 Fosfor og. 2,00 1,04

Efektywność oczyszczania ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w 2016r
 
Lp.
Paramety
Ścieki surowe
Ścieki oczyszczone
Redukcja %
mg/dm3
mg/dm3
1
BZT5
598,40
7,70
98,71
2
ChZT
1283,90
55,03
95,71
3
Zawiesina og.
470,00
16,25
96,54
4
Azot og.
93,80
11,53
87,71
5
Fosfor og.
10,90
1,04
90,46
 
Do pobrania

  Aktualności

  25.07.2017

  Nowy przetarg

  Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "PARKOWA" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja Zapraszamy na BIP ...
  26.01.2017

  Ogłoszenia o taryfie za okres 01.02.2017 - 31.01.2018

  Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zao...
  25.10.2016

  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

  Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia ofert...
  Archiwum aktualnosci