Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w roku 2017

Lp. Paramety Wartość dopuszczalna z pozwolenia wodno-prawnego Ścieki oczyszczone
mg/dm3
1 BZT5 15,00 7,37
2 ChZT 125,00 53,74
3 Zawiesina og. 35,00 10,78
4 Azot og. 15,00 10,04
5 Fosfor og. 2,00 0,94

Efektywność oczyszczania ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w 2017r

Lp. Paramety Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Redukcja %
mg/dm3 mg/dm3
1 BZT5 612,00 7,37 98,80
2 ChZT 1264,80 53,74 95,75
3 Zawiesina og. 431,60 10,78 97,50
4 Azot og. 94,50 10,04 89,40
5 Fosfor og. 10,10 0,94 90,69
 
Do pobrania

  Aktualności

  29.06.2018

  Nowy przetarg

  Budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadu nadmiernego OB. 5A wraz z sieciami technologicznymi w ramach projektu  „Przebudowa i rozb...
  13.06.2018

  Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

  Informujemy, że minister ds. rozwoju regionalnego udostępnił mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć ...
  04.06.2018

  Umowa o dofinansowanie projektu

  Umowa o dofinansowanie Projektu: Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ściek&oac...
  Archiwum aktualnosci