Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w roku 2017

Lp. Paramety Wartość dopuszczalna z pozwolenia wodno-prawnego Ścieki oczyszczone
mg/dm3
1 BZT5 15,00 7,37
2 ChZT 125,00 53,74
3 Zawiesina og. 35,00 10,78
4 Azot og. 15,00 10,04
5 Fosfor og. 2,00 0,94

Efektywność oczyszczania ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w 2017r

Lp. Paramety Ścieki surowe Ścieki oczyszczone Redukcja %
mg/dm3 mg/dm3
1 BZT5 612,00 7,37 98,80
2 ChZT 1264,80 53,74 95,75
3 Zawiesina og. 431,60 10,78 97,50
4 Azot og. 94,50 10,04 89,40
5 Fosfor og. 10,10 0,94 90,69
 
Do pobrania

  Aktualności

  19.09.2018

  Nowy przetarg

  Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
  26.07.2018

  Przetarg

  Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
  24.07.2018

  Przetarg

  Budowa Komory Pomiarowej KP-1 w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „Parkowa” w Malborku” ...
  Archiwum aktualnosci