Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w roku 2016
 
Lp. Paramety Wartość dopuszczalna   z pozwolenia wodno-prawnego Ścieki oczyszczone
mg/dm3
1 BZT5 15,00 7,70
2 ChZT 125,00 55,03
3 Zawiesina og. 35,00 16,25
4 Azot og. 15,00 11,53
5 Fosfor og. 2,00 1,04

Efektywność oczyszczania ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w 2016r
 
Lp.
Paramety
Ścieki surowe
Ścieki oczyszczone
Redukcja %
mg/dm3
mg/dm3
1
BZT5
598,40
7,70
98,71
2
ChZT
1283,90
55,03
95,71
3
Zawiesina og.
470,00
16,25
96,54
4
Azot og.
93,80
11,53
87,71
5
Fosfor og.
10,90
1,04
90,46
 
Do pobrania

  Aktualności

  15.09.2017

  Nowy przetarg

  Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "PARKOWA" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja ...
  31.08.2017

  Nowy przetarg

  Budowa podjazdu i parkingu zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy budynku administracyjno – warsztatowym będącym własnoś...
  11.08.2017

  Nowy przetarg

  Modernizacja budynków administracyjno-warsztatowego i budynku stacji odwadniania i stabilizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kałdo...
  Archiwum aktualnosci