Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Jakość ścieków

Jakość ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w roku 2018

Lp.

Paramety

Wartość dopuszczalna   z pozwolenia wodno-prawnego

Ścieki oczyszczone

mg/dm3

1

BZT5

15,00

6,97

2

ChZT

125,00

54,44

3

Zawiesina og.

35,00

11,43

4

Azot og.

15,00

8,78

5

Fosfor og.

2,00

1,20


Efektywność oczyszczania ścieków odprowadzanych do rzeki Nogat w 2018r
 

Lp.

Paramety

Ścieki surowe

Ścieki oczyszczone

Redukcja %

mg/dm3

mg/dm3

1

BZT5

651,90

6,97

98,93

2

ChZT

1328,00

54,44

95,90

3

Zawiesina og.

462,50

11,43

97,53

4

Azot og.

101,60

8,78

89,40

5

Fosfor og.

10,80

1,20

88,89

 
Do pobrania

  Aktualności

  01.03.2019

  Nowy przetarg

  Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
  27.11.2018

  Przetarg

  Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
  19.09.2018

  Przetarg

  Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
  Archiwum aktualnosci