Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Proces technologiczny

Oczyszczalnię ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o.  w Kałdowie Wsi stanowi zespół stacjonarnych urządzeń technicznych oraz obiektów budowlanych powiązanych ze sobą technologicznie:

 •         OB 1 Budynek administracyjno – warsztatowy
 •         OB 2 Budynek krat
 •         Stacja zlewna ścieków dowożonych
 •         OB 3 Hala mechanicznego podczyszczania ścieków
 •         OW 1 / OW 2 Osadniki wstępne

- KP 1 / KP 2 Koryta pomiarowe

- PS 1 Przepompownia flotatu z osadników wstępnych

- PS 2 Pompownia osadu wstępnego

- PS 3 Pompownia wody technologicznej

- PS 4 Pompownia flotatu z osadników wtórnych

 •          OB 5 Pompownia wielofunkcyjna

- OB 5A Stacja zagęszczania osadu nadmiernego

 •          Stacja pomiarowa
 •          OB 9A / OB 9B / OB 9C Bioreaktory

- Komora predenitryfikacji

- Komora defosfatacji biologicznej

- Komora denitryfikacji

- Komora nitryfikacji

 •          OB 9E Pompownia osadu recyrkulowanego i nadmiernego
 •          OB 10A / OB 10 B Osadniki wtórne radialne
 •          OB 10E Studnia zbiorcza osadów
 •          OB 11 / OB 11A Stacja turbodmuchaw
 •         OB 12A / OB 12B / OB 12C Grawitacyjne zagęszczacze osadu
 •         OB 12D Pompownia osadu zagęszczonego
 •          OB 14 Przepompownia wód technologicznych
 •          OB 15 Zbiornik osadu zagęszczonego
 •         OB 16 Stacja mechanicznego odwadniania osadu
 •          KR1 / KR2 / KR3 Komory rozdziału
 •         ZB-A / ZB-B  Zbiorniki retencyjne
 •         OB 24 Składowisko osadu
 •         OB 24B Składowisko piasku