Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Proces technologiczny

Oczyszczalnię ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi stanowi zespół stacjonarnych urządzeń technicznych oraz obiektów budowlanych powiązanych ze sobą technologicznie,:
 • Stacja zlewcza ścieków dowożonych
 • OB. 1 Budynek krat: kraty gęste
 • KR 1 Komora rozdziału ścieków
 • OB. 3 Hala mechanicznego podczyszczania ścieków piaskowniki napowietrzane
 • OW 1/OW 2 Osadniki wstępne radialne
 • KR 2 Komora rozdziału ścieków
 • KZ Komora zasuw
 • PS 1 Przepompownia flotatu z osadników wstępnych
 • PS 2 Przepompownia osadu wstępnego
 • PS 3 Przepompownia wody technologicznej
 • OB. 5 Pompownia wielofunkcyjna ze stacją dozowania PIX
 • OB. 6  Zbiornik retencyjny
 • OB. 8 Zbiornik retencyjny
 • OB. 9A/9B/9C Wielofunkcyjny bioreaktor osadu czynnego
 • Komora predenitryfikacji
 • Komora defosfotacji biologicznej
 • Komora denitryfikacji
 • Komora nitryfikacji
 • OB. 9E Pompa osadu recyrkulowanego i nadmiernego
 • OB. 10 A/10 B Osadniki wtórne radialne
 • OB. 10F Studnia zbiorcza osadu nadmiernego
 • OB. 11/11 A Stacja turbodmuchaw
 • OB. 12A/12B/12C Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego
 • OB. 12D Przepompownia osadu zagęszczonego i wstępnego
 • OB. 14 Przepompownia wód technologicznych
 • OB. 15 Zbiornik osadu zagęszczonego
 • OB. 16 Stacja mechanicznego odwadniania osadu
 • OB. 16A Stacja stabilizacji osadu
 • OB. 24 Składowisko osadu ściekowego
 • OB. 24A Pompownia wód odciekowych
 • OB. 24B Składowisko piasku
 
 

Aktualności

21.02.2018

Nowy przetarg

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi ...
25.01.2018

Nowy przetarg

Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem. Zapraszamy na stronę BIP ...
30.11.2017

Nowy przetarg

Modernizacja instalacji  wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork Zapraszamy na stronę BIP...
Archiwum aktualnosci