Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Taryfa

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork informuje, że zgodnie z decyzją znak: GD.RET.070/47/D/2018.KC z dnia 21.05.2018r. zamieszczoną na stronie BIP  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 29.05.2018r. zatwierdzono taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw na okres 3 lat tj. od dnia 06.06.2018r. do dnia 05.06.2021r.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Miasta Malbork, Gminy Malbork, Miasta i Gminy Nowy StawTARYFA PRZEDSIĘBIORSTWA „ Nogat” Sp. z o.o. w KAŁDOWIE WSI

DLA USŁUG OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Lp.

Okres obowiązywania

Grupa taryfowa

Cena netto

Cena brutto
(z podatkiem VAT 8%)

1.

06.06.2018 -05.06.2019

Wszyscy odbiorcy

3,99 zł/m3

4,31 zł/m3

2.

06.06.2019 – 05.06.2020

Wszyscy odbiorcy

4,07 zł/m3

4,40 zł/m3

3.

06.06.2020 – 05.06.2021

Wszyscy odbiorcy

4,24 zł/m3

4,58 zł/m3

A. Stawki opłat za przekroczenie ładunku wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń.

Okres obowiązywania

Wskaźniki zanieczyszczeń

Cena netto

 zł/kg

Cena brutto

zł/kg

06.06.2018 -05.06.2019

BZT5

6,24

6,74

ChZT

3,07

3,32

Zawiesina ogólna

9,51

10,27

Azot ogólny

42,02

45,38

Azot amonowy

70,04

75,64

Azot azotanowy

99,80

107,78

Fosfor ogólny

391,38

422,69

06.06.2019 – 05.06.2020

BZT5

6,36

6,87

ChZT

3,13

3,38

Zawiesina ogólna

9,69

10,47

Azot ogólny

42,84

46,27

Azot amonowy

71,40

77,11

Azot azotanowy

101,75

109,89

Fosfor ogólny

399,02

430,94

06.06.2020 – 05.06.2021

BZT5

6,63

7,16

ChZT

3,26

3,52

Zawiesina ogólna

10,10

10,91

Azot ogólny

44,63

48,20

Azot amonowy

74,39

80,34

Azot azotanowy

106,00

114,48

Fosfor ogólny

415,69

448,95

Do cen i stawek określonych w Taryfie dolicza się podatek VAT w wysokości 8%.

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci