Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Cennik badań

Należności z tytułu wykonywanych badań laboratoryjnych określone są w cenniku świadczonych usług.

Aktualności

13.11.2017

Nowy przetarg

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...
20.10.2017

Informacja o nowym przetargu

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...
02.10.2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia of...
Archiwum aktualnosci