Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Zakres badań

Wykaz badań ścieków z zakresem akredytacyjnym

Lp. Badany parametr Norma, metoda badawcza Jednostka miary Zakres pomiarowy
1. Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych PN-ISO 5667-10:1997 - -
2. pH PN-EN ISO 10523:2012 - 4,0-10,0
3. BZT5 PN-EN 1899-2:2002
PN-EN 1899-1:2002
mg/dm3 O2 0,5-6,0
3,0-6000,0
4. ChZT PN-ISO 15705:2005 mg/dm3 O2 10,0-15000,0
5. Zawiesiny ogólne PN-EN 872:2007+Ap1:2007 mg/dm3 2,0-1000,0
6. Azot całkowity PB nr 1/06 wyd. 4  z dnia 28.01.2010r. na podstawie testu Merck nr 1.14763.0001 i 1.00613.001 mg/dm3 N 1,0-150,0
7. Fosfor ogólny PB nr 3/06, wyd. 4 z dnia 28.01.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14543.0001 i 1.14729.0001 mg/dm3 P 0,20-25,0

Wykaz pozostałych badań nie objętych systemem zarządzania

Lp. Badany parametr Norma, metoda badawcza Jednostka miary
1. Chlorki PB nr 4/10, wyd. 1 z dnia 02.02.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14897.0001 mg/dm3 Cl
2. Azot amonowy Metoda Merck nr 1.14558; 1.14559; 1.14752 i 1.14544 mg/dm3 N-NH4
3. Azot azotanowy Metoda Merck nr 1.14542; 1.09713 mg/dm3 N-NO3
4. Azot azotynowy Metoda Merck 1.14547 mg/dm3 N-NO2