Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Zakres badań

Laboratorium Badania Ścieków wykonuje następujące badania:
 
L.p.
Badany parametr
Norma, metoda badawcza
Jednostka miary
Zakres pomiarowy
 
Ścieki
 
1.
Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
PN-ISO 5667-10:1997
 
A
 
2.
 
pH
 
PN-EN ISO 10523:2012
 
(4-10) A
3.
BZT5
 
 
PN-EN 1899-2:2002
 
PN-EN 1899-1:2002
 
mg/dm3 O2
(0,5 – 6,0) A
 
(3,0-6000) A
 
4.
 
ChZT
 
 
PN-ISO 15705:2005
mg/dm3 O2
(10,0 – 15000) A
5.
 
Zawiesiny ogólne
 
PN-EN 872:2007+Ap1:2007
mg/dm3
(2,0-1000) A
6.
Azot całkowity
PB nr 1/06 wyd. 4  z dnia 28.01.2010r. na podstawie testu Merck nr 1.14763.0001 i 1.00613.001
mg/dm3 N
(0,5-150) A
7.
Fosfor ogólny
PB nr 3/06, wyd. 4 z dnia 28.01.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14543.0001 i 1.14729.0001
mg/dm3 P
(0,05-25,0) A
8.
Chlorki
PB nr 4/10, wyd. 1 z dnia 02.02.2010 na podstawie testu Merck nr 1.14897.0001
mg/dm3 Cl
(10,0 – 250,) A
9.
 
Azot amonowy
 
 
Metoda Merck nr 1.14558; 1.14559; 1.14752 i 1.14544
 
 
mg/dm3 N-NH4
 
 
10.
Azot azotanowy
 
Metoda Merck nr 1.14542; 1.09713
 
 
mg/dm3 N-NO3
 
 
11.
Azot azotynowy
 
Metoda Merck 1.14547
 
mg/dm3 N-NO2
 
 
12.
 
Fosforany (ortofosforany)
 
 
Metoda Merck nr 1.14848
Mg/dm3 P-PO4
 
13.
 
Tlen rozpuszczony
 
 
PN-EN 25814:1999
mg/dm3 O2
 
14.
Zawiesina
łatwoopadająca
 
 
PB nr 7/11, wyd.1 z dnia 06.12.2011
cm3/dm3
 
15.
 
Pomiar temperatury
 
 
PN-77/C-04584
oC
 
 
Komunalny osad ściekowy
 
16.
 
Indeks objętości osadu czynnego
 
 
PB nr 6/11, wyd. 1 z dnia 05.12.2011
ml/g
 
17.
 
Indeks gęstości osadu czynnego
 
g/100 ml
 
18.
 
Sucha pozostałośÄ‡
 
PN-EN 12880:2004
% g/kg
 
19.
 
ZawartośÄ‡ wody
 
 
20.
 
Sucha masa (sucha substancja)
 
g/kg
 

A – metoda akredytowana
 
 

Aktualności

10.05.2019

Nowy przetarg

Postępowanie DS/2/2019 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zapraszamy na stronę BIP ...
01.03.2019

Przetarg

Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
27.11.2018

Przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp...
Archiwum aktualnosci