Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Informujemy o udzieleniu zamówienia na: - 02.07.2013

Informujemy o udzieleniu zamówienia na: Pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”: Zadanie 2: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi – etap II (część biologiczna) Zadanie 3: budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku i podpisaniu umowy w dniu 18/06/2013 z wykonawcą:
Konsorcjum Firm: EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. – Lider konsorcjum
z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 17 lok. 1a 15-620 Białystok
EKOCENTRUM Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
z siedzibą we Wrocławiu ul. Budziszyńska 35/1, 54-434 Wrocław
 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci