Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi

Nowy przetarg - 21.08.2020

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków „PARKOWA” w Malborku – Wykonanie kolektora Dn 1000 od K1 do K4.
Postępowanie DS/2/2020, zapraszamy na stronę BIP