Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych - 13.06.2018

Informujemy, że minister ds. rozwoju regionalnego udostępnił mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z projektem "Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi" nr POIS.02.03.00-00-0004/17 w ramach działania 2.3. "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Informacje o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można składać poprzez:
a) specjalny adres email - naduzycia.PIOS@mr.gov.pl lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej - www.pois.gov.plnieprawidlowosci.
 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci