Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Podpisanie umowy - 01.02.2013

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”
 
21 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miasta Malborka Prezes Wojciech Zegarek i Wiceprezes Adam Janowczyk z Przedsiębiorstwa „NOGAT” Spółka z o.o. podpisali umowę z Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Danutą Grodzicką – Kozak na dofinansowanie inwestycji. W uroczystości wzięli udział: Pan Maciej Rusek Wiceburmistrz miasta Malborka, radni, Zarząd PWiK w Malborku Sp. z o.o., członkowie Rady Nadzorczej oraz przedstawiciele prasy.
 
Przedsiębiorstwo „NOGAT” Sp. z o.o. otrzymało unijne wsparcie na realizację projektu  „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”, który dofinansowany jest z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
 
Instytucją wdrążającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 80-837 Gdańsk ul. Straganiarska 24-27 
 
Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo „Nogat” Spółka z o.o. w Kałdowie Wsi 82-200 Malbork zaś podmiotem upoważnionym przez beneficjenta do współfinansowania przedsięwzięcia i docelowej eksploatacji w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej w ulicy
Chodkiewicza w Malborku jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Malborku Spółka z o.o. 82-200 Malbork ul. Chrobrego 31.
 
Wartość całego projektu netto 15 845 676,50 zł w tym roboty budowlano – montażowe po stronie NOGAT 10 040 000 zł, po stronie PWiK 1 584 000 zł . Dotacja dla całego projektu to kwota 7 636 320,95 zł zaś środki własne to 8 209 355,55 zł
 
Realizacja projektu ma się zakończyć 30.06.2015. Efektem ekologicznym dla projektu, dla sieci kanalizacyjnej będzie podłączenie nowych odbiorców, zaś dla oczyszczalni – uzyskanie wymaganej sprawności oczyszczania ścieków.
 
Zakres projektu obejmuje następujące zadania:
  • „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w części dotyczącej piaskowników i osadników wstępnych zlokalizowanych w istniejących osadnikach wstępnych”
  • „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w części biologicznej”
  • „Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku”
Celem projektu jest:
  • Podłączenie dodatkowych odbiorców ścieków z ulicy Chodkiewicza w Malborku
  • Uzyskanie wysokiej sprawności pracy piaskowników
  • Ograniczenie emisji uciążliwych zapachów
  • Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy oczyszczalni poprzez rozbudowę stacji turbodmuchaw
  • Zwiększenie stopnia automatyzacji procesu technologicznego
  • Optymalizacja kosztów oczyszczania ścieków poprzez zastosowanie wysokosprawnych urządzeń.
 

 

 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci