Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Ogłoszenia o taryfie za okres 01.02.2017 - 31.01.2018 - 26.01.2017

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia
art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ) ogłasza taryfę dla usług oczyszczania ścieków, świadczonych przez spółkę, która została zatwierdzona uchwałą:

  - Rady Miasta Malborka nr XXVII/275/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
  - Rady Gminy Malbork nr XIX/167/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
  - Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 239/XXX/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o taryfie (pdf)
 
Niniejsza taryfa obowiązuje począwszy od dnia 01-02-2017 r. przez okres jednego roku dla oczyszczania ścieków z obszaru Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw.
 

Aktualności

13.06.2018

Sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych

Informujemy, że minister ds. rozwoju regionalnego udostępnił mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć ...
04.06.2018

Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie Projektu: Kontynuacja uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście Malborku oraz rozbudowa oczyszczalni ściek&oac...
01.06.2018

Ogłoszenie o taryfie

Treść dostępna w zakładce Technologia/Taryfa ...
Archiwum aktualnosci