Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Ogłoszenia o taryfie za okres 01.02.2017 - 31.01.2018 - 26.01.2017

Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w nawiązaniu do brzmienia
art. 24 ust. 7 ustawy z dn. 07-06-2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015 r. poz. 139 ) ogłasza taryfę dla usług oczyszczania ścieków, świadczonych przez spółkę, która została zatwierdzona uchwałą:

  - Rady Miasta Malborka nr XXVII/275/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
  - Rady Gminy Malbork nr XIX/167/2016 z dnia 22 listopada 2016 r.
  - Rady Miejskiej w Nowym Stawie nr 239/XXX/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o taryfie (pdf)
 
Niniejsza taryfa obowiązuje począwszy od dnia 01-02-2017 r. przez okres jednego roku dla oczyszczania ścieków z obszaru Miasta Malbork, Gminy Malbork oraz Miasta i Gminy Nowy Staw.
 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci