Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 25.10.2016

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Informacja z otwarcia ofert (25.10.2016)
Oświadczenie grupa kapitałowa

Aktualności

21.02.2018

Nowy przetarg

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi ...
25.01.2018

Nowy przetarg

Zabezpieczenie fundamentów budynku Przepompowni w Nowym Stawie przed nadmiernym osiadaniem. Zapraszamy na stronę BIP ...
30.11.2017

Nowy przetarg

Modernizacja instalacji  wody zimnej i c.w.u. w budynku warsztatowym i administracyjnym w Kałdowie Wsi, gm. Malbork Zapraszamy na stronę BIP...
Archiwum aktualnosci