Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - 25.10.2016

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane.
Informacja z otwarcia ofert (25.10.2016)
Oświadczenie grupa kapitałowa

Aktualności

15.09.2017

Nowy przetarg

Rozbudowa i przebudowa przepompowni ścieków "PARKOWA" w Malborku - POMPOWNIA - modernizacja ...
31.08.2017

Nowy przetarg

Budowa podjazdu i parkingu zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków przy budynku administracyjno – warsztatowym będącym własnoś...
11.08.2017

Nowy przetarg

Modernizacja budynków administracyjno-warsztatowego i budynku stacji odwadniania i stabilizacji osadu na oczyszczalni ścieków w Kałdo...
Archiwum aktualnosci