Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Informujemy o ogłoszeniu nowego przetargu - 10.10.2016

Przebudowa Stacji Transformatorowej Czerwone Stogi Oczyszczalnia T-5232 Oczyszczalnia Ścieków Malbork
Zapraszamy na stronę BIP

Aktualności

13.11.2017

Nowy przetarg

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...
20.10.2017

Informacja o nowym przetargu

PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i przepompowni PARKOWA w Malborku. ...
02.10.2017

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Informacja z otwarcia of...
Archiwum aktualnosci