Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

31/07/2014 podpisanie Aneksu do umowy na dofinansowanie projektu "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku" - 06.10.2014

W dniu 31.07.2014 w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku został podpisany Aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku”

Wartość całego projektu wzrosła do  kwoty 23 472 501,41 zł zaś dotacja to kwota 11 088 957,42 zł
 
Zakres projektu obejmuje następujące zadania:
 
„Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w części dotyczącej piaskowników i osadników wstępnych zlokalizowanych w istniejących osadnikach wstępnych”
 
„Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w części biologicznej”
 
„Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Chodkiewicza w Malborku”
 
„Likwidacja złóż zraszanych ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków”
 
„Montaż agregatu prądotwórczego wraz z wyposażeniem na potrzeby oczyszczalni ścieków”
 
„Adaptacja obiektów OB.8 i OB.6 na zbiorniki retencyjne”
 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Malborku - dzielnicy Międzytorze”.
 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci