Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Informujemy o udzieleniu zamówienia na: - 14.10.2013

Informujemy o udzieleniu zamówienia na:
roboty budowlane  ZADANIE 2:
ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI – ETAP II
(CZĘŚĆ BIOLOGICZNA) W RAMACH PROJEKTU PN. „ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KAŁDOWIE WSI I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MALBORKU
i podpisaniu umowy w dniu 11/10/2013 z wykonawcą:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne “SANMEL” Sp.z o.o. 87-300 Brodnica , ul. Świerkowa 3
 

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci