Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni - 06.04.2011

Zadanie pn: "Zaprojektowanie i budowa przedsięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi, gm. Malbork w części dotyczącej piaskowników i osadników wstępnych zlokalizowanych w istniejących osadnikach wstępnych" zostanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Planowanym efektem ekologicznym zadania  jest zapewnienie poprawy procesu technologicznego oczyszczania ścieków poprzez: separację piasku na poziomie 90% dla ziaren o średnicy nie mniejszej niż 0,2 mm, zwiększenie sprawności usuwania osadów wstępnych oraz neutralizacje związków zapachowych uciążliwych dla obsługi i otoczenia.

Aktualności

27.11.2018

Nowy przetarg

Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „N...
19.09.2018

Przetarg

Przebudowa istniejących reaktorów biologicznych OB 9A i 9B na oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi w ramach projektu  „Prze...
26.07.2018

Przetarg

Postępowanie DS/4/2018 Remont pomieszczeń: kotłowni, węzła cieplnego, magazynu nr 3 i 5, schodów zewnętrznych budynku administracji na ter...
Archiwum aktualnosci