Zachowajmy środowisko dla przyszłych pokoleń
Przedsiebiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kaldowie Wsi

Strona główna

 

 
Rozbudowa oczyszczalni - film
 
UWAGA
Przedsiębiorstwo "Nogat" Sp. z o.o. w Kałdowo Wieś informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych dotyczących projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, tj. opracowanego i udostępnionego przez Ministerstwo Rozwoju narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać poprzez:
a) e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub
b) elektroniczny system zgłoszeń na stronie www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.
 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Prywatność i bezpieczeństwo danych w Przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o.
Dane osobowe i informacje przetwarzane są zgodnie z ich przeznaczeniem i chronione przed nadużyciami. Wprowadzone wewnętrzne procedury i wytyczne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie poziomu zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych, oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów. Osoby mające dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. składają stosowne oświadczenia i po weryfikacji otrzymują upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Systemy w których przetwarzane są dane osobowe, w zależności od formy ich przetwarzania, są stosownie zabezpieczone.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych (dalej zwany „ADO”) jest Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o., Kałdowo Wieś, 82-200 Malbork, tel. 55-272-21-66, e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl  
Dane osobowe przetwarzane są przez ADO na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. jako ADO dokłada wszelkich starań do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
 
Inspektor Ochrony Danych:
Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie „Nogat” Sp. z o.o. : Kamila Czerwińska
e-mail: sekretariat@nogat.malbork.pl, tel. 55-272-21-66


Pliki cookies
Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. z o.o. jako administrator portalu http://www.nogat.malbork.pl nie wykorzystuje go do gromadzenia danych osobowych użytkowników.
Portal http://www.nogat.malbork.pl wykorzystuje pliki „cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych informacji o jej użytkownikach jedynie w celach statystycznych, nie są za ich pomocą przetwarzane ani przechowywane dane osobowe. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w powyższym celu może skonfigurować ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera.
 

Aktualności

10.02.2020

Cennik badań fizykochemicznych

Z dniem 15.02.2020r. wprowadza się nowy cennik na badania ścieków dla klientów zewnętrznych. Cennik badań fizykochemicznych ...
10.05.2019

Nowy przetarg

Postępowanie DS/2/2019 Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zapraszamy na stronę BIP ...
01.03.2019

Przetarg

Postępowanie DS/1/2019 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO, zapraszamy na stronę BIP ...
Archiwum aktualnosci